تست عملکرد با استفاده از JMeter

تست عملکرد با استفاده از JMeter...

تست عملکرد برای تعیین اینکه آیا درخواست ارسالی به وب یا اپلیکیشن تحت تست توانایی مورد نیاز برای بار یا لود سنگین را تامین می کند.
1396.07.02
4514
مشاهده مطلب
کار با محیط JMeter (رابط کاربری)...

کار با محیط JMeter (رابط کاربری)......

بعد از نصب JMeter شما دو المان در اختیار دارید یکی Test Plan (برنامه تست) و دیگری Workbench (میز کار) که در ادامه بیشتر با این دو قسمت آشنا خواهید شد.
1396.06.28
2054
مشاهده مطلب
آموزش زبان PL/SQL (تریگر یا Trigger) - درس ششم ......

آموزش زبان PL/SQL (تریگر یا Trigger) - درس ششم .........

در تعریف کلی از تریگر Trigger می توان گفت که تریگر یک ساختار بلاکی در PL/SQL است که با اجرای دستورات DML بر روی جداول پابگاه داده اجرا می شود.
1396.06.20
2049
مشاهده مطلب
آموزش زبان PL/SQL (توابع یا Function ) - درس پنجم......

آموزش زبان PL/SQL (توابع یا Function ) - درس پنجم......

مانند procedures ، توابع (Function) از یک گروه از دستورات PL/SQL تشکیل شده است ولی بر خلاف procedures ، یک تابع حتما باید یک مقدار را برگرداند.
1396.06.20
1919
مشاهده مطلب
نصب  (Oracle REST Data Services (ORDS اوراکل اپکس

نصب (Oracle REST Data Services (ORDS اوراکل اپکس

(ORDS) یک Data Services که به جای Oracle HTTP server و mod_plsql مورد استفاده قرار می گیرد.
1396.06.04
1576
مشاهده مطلب
آموزش زبان PL/SQL - درس دوم ...

آموزش زبان PL/SQL - درس دوم ...

در ادامه درس اول از آموزش زبان PL/SQL در این بخش کار با ابزار ( PL/SQL Developer ) و معرفی انواع داده خواهیم پرداخت
1396.02.01
3303
مشاهده مطلب
آموزش زبان PL/SQL ( پروسیجر یا Stored procedure )- درس چهارم ......

آموزش زبان PL/SQL ( پروسیجر یا Stored procedure )- درس چهارم ......

یک Stored procedure گروهی از بلاکها در PL/SQL است که یک یا چند وظیفه به منظور افزایش قابلیت جابجایی، استفاده مجدد، امنیت، ایمنی داده ها را به انجام می رساند.
1395.09.11
3634
مشاهده مطلب
آموزش زبان PL/SQL (معرفی Cursor )- درس سوم ...

آموزش زبان PL/SQL (معرفی Cursor )- درس سوم ...

 Cursorیک نوع متغیر ساخت یافته می باشد که به ما اجازه می دهد داده ها (در Sql) را مورد پردازش قرار دهیم .
1395.09.01
2952
مشاهده مطلب
آموزش زبان SQL ( اوراکل )- قسمت چهارم

آموزش زبان SQL ( اوراکل )- قسمت چهارم

در ادامه بخش های قبل آموزش زبان SQL در قسمت می خواهیم به دستورات دیگری همچون right join ، left join، join و معرفی Subquery بپردازیم.
1395.08.12
3142
مشاهده مطلب
مرجع کامل اجزائ (Element  ) در JMETER

مرجع کامل اجزائ (Element ) در JMETER

اجزای مختلف JMeter را Element (عنصر) می نامند و هر عنصر برای یک هدف خاص طراحی شده است.
1395.08.05
1787
مشاهده مطلب
آموزش زبان PL/SQL - درس اول ...

آموزش زبان PL/SQL - درس اول ...

PL/SQL یک زبان برنامه نویسی رویه ای مورد استفاده برای اوراکل SQL است.
1395.07.01
7372
مشاهده مطلب
چگونه نصب Jmeter  در چند مرحله ساده

چگونه نصب Jmeter در چند مرحله ساده

JMeter یک نرم افزار منبع باز جاوایی است و باید به درستی بر روی هر سیستم که دارای یک سازگار مناسب با پیاده سازی جاوا است اجرا شود.
1395.04.06
4296
مشاهده مطلب
آموزش زبان SQL ( اوراکل )- قسمت سوم

آموزش زبان SQL ( اوراکل )- قسمت سوم

در ادامه بخش اول و دوم آموزش زبان SQL در این بخش می خواهیم به دستورات دیگری همچون Insert ، Update ، Delete و توابع بپردازیم.
1395.04.02
2252
مشاهده مطلب