سرویس های میزبانی وب

سه ماهه

سرویس برنزی
تومان 35,000
فضای سرویس هاست: 1 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه: 100 گیگابایت
تعداد اکانت ایمیل: 10
تعداد بانک اطلاعاتی: 1
تعداد ساب دامین: 5
تعداد اکانت اف تی پی: 5
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پانل: دایرکت ادمین
PHP 5.6
پشتیبانی فنی: 24 ساعته
سفارش
سرویس نقره ای
تومان 49,000
فضای سرویس هاست: 2 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه: 150 گیگابایت
تعداد اکانت ایمیل: 100
تعداد بانک اطلاعاتی: 100
تعداد ساب دامین: 100
تعداد اکانت اف تی پی: 100
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پانل: دایرکت ادمین
PHP 5.6
پشتیبانی فنی: 24 ساعته
سفارش
سرویس طلایی
تومان 69,000
+ دامنه رایگان ir
فضای سرویس هاست: 2 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه: 200 گیگابایت
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی: نامحدود
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پانل: دایرکت ادمین
PHP 5.6
پشتیبانی فنی: 24 ساعته
سفارش

شش ماهه

سرویس برنزی
تومان 59,000
فضای سرویس هاست: 1 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه: 100 گیگابایت
تعداد اکانت ایمیل: 10
تعداد بانک اطلاعاتی: 1
تعداد ساب دامین: 5
تعداد اکانت اف تی پی: 5
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پانل: دایرکت ادمین
PHP 5.6
پشتیبانی فنی: 24 ساعته
سفارش
سرویس نقره ای
تومان 89,000
فضای سرویس هاست: 2 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه: 150 گیگابایت
تعداد اکانت ایمیل: 100
تعداد بانک اطلاعاتی: 100
تعداد ساب دامین: 100
تعداد اکانت اف تی پی: 100
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پانل: دایرکت ادمین
PHP 5.6
پشتیبانی فنی: 24 ساعته
سفارش
سرویس طلایی
تومان 109,000
+ دامنه رایگان ir
فضای سرویس هاست: 5 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه: 200 گیگابایت
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی: نامحدود
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پانل: دایرکت ادمین
PHP 5.6
پشتیبانی فنی: 24 ساعته
سفارش

یک ساله

سرویس برنزی
تومان 89,000
فضای سرویس هاست: 1 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه: 100 گیگابایت
تعداد اکانت ایمیل: 10
تعداد بانک اطلاعاتی: 1
تعداد ساب دامین: 5
تعداد اکانت اف تی پی: 5
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پانل: دایرکت ادمین
PHP 5.6
پشتیبانی فنی: 24 ساعته
سفارش
سرویس نقره ای
تومان 149,000
فضای سرویس هاست: 2 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه: 150 گیگابایت
تعداد اکانت ایمیل: 100
تعداد بانک اطلاعاتی: 100
تعداد ساب دامین: 100
تعداد اکانت اف تی پی: 100
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پانل: دایرکت ادمین
PHP 5.6
پشتیبانی فنی: 24 ساعته
سفارش
سرویس طلایی
تومان 189,000
+ دامنه رایگان ir
فضای سرویس هاست: 5 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه: 200 گیگابایت
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی: نامحدود
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پانل: دایرکت ادمین
PHP 5.6
پشتیبانی فنی: 24 ساعته
سفارش