معرفی پروژه‌ها

سایت موسسه بین المللی تقارب فرهنگ ها

سایت موسسه بین المللی تقارب فرهنگ ها
 • سیستم: CMS , PHP
 • تکنولوژی: JQ , java-script , Responsive
 • تاریخ راه‌اندازی: 1397/03/29
 • زبان: fa en
 • میزان پیشرفت پروژه:

سایت موسسه آموزش زبان خارجه حکمت نوین

سایت موسسه آموزش زبان خارجه حکمت نوین
 • سیستم: CMS , PHP
 • تکنولوژی: JQ , java-script , Responsive
 • تاریخ راه‌اندازی: 1396/12/5
 • زبان: fa
 • میزان پیشرفت پروژه:

سایت کانون فرهنگی، اجتماعی و مردمی دیار کریمخان شهرستان ملایر

سایت کانون فرهنگی، اجتماعی و مردمی دیار کریمخان شهرستان ملایر
 • سیستم: CMS , PHP
 • تکنولوژی: JQ , java-script , Responsive
 • تاریخ راه‌اندازی: 1396/11/20
 • زبان: fa
 • میزان پیشرفت پروژه:

سایت تحلیلی-خبری بازار کشاورزی

سایت تحلیلی-خبری بازار کشاورزی
 • سیستم: CMS , PHP
 • تکنولوژی: JQ , java-script , Responsive
 • تاریخ راه‌اندازی: 1396/02/13
 • زبان: fa
 • میزان پیشرفت پروژه:

شرکت عطـر نان صبح (نانل)

شرکت عطـر نان صبح (نانل)
 • سیستم: CMS , PHP
 • تکنولوژی: JQ , Bootstrap , java-script , Responsive
 • تاریخ راه‌اندازی: 1395/11/12
 • زبان: fa
 • میزان پیشرفت پروژه:

موسسه فرهنگی قرآن و عترت صابره(س)

موسسه فرهنگی قرآن و عترت صابره(س)
 • سیستم: CMS , PHP
 • تکنولوژی: JQ , Bootstrap , java-script , Responsive
 • تاریخ راه‌اندازی: 1395/08/08
 • زبان: fa
 • میزان پیشرفت پروژه:

برنامه تلویزیونی یه کار خوب

برنامه تلویزیونی یه کار خوب
 • سیستم: CMS , PHP
 • تکنولوژی: JQ , Bootstrap , java-script , AJAX
 • تاریخ راه‌اندازی: 1394/08/20
 • زبان: fa
 • میزان پیشرفت پروژه:

شرکت طبیب ابزار گستر تهران

شرکت طبیب ابزار گستر تهران
 • سیستم: CMS , PHP
 • تکنولوژی: JQ , Bootstrap , java-script , Responsive
 • تاریخ راه‌اندازی: 1394/02/02
 • زبان: fa en
 • میزان پیشرفت پروژه:

شرکت خشکبار رئوف

شرکت خشکبار رئوف
 • سیستم: CMS , PHP
 • تکنولوژی: JQ , Bootstrap , java-script , Responsive, Intro Page
 • تاریخ راه‌اندازی: 1393/06/02
 • زبان: fa en
 • میزان پیشرفت پروژه: