چگونگی بخش بندی جداول در Oracle و مدیریت جداول بخش بندی شده

نوشته شده توسط :
چگونگی بخش بندی جداول در Oracle و مدیریت جداول بخش بندی شده

امروزه شرکت ها پایگاه داده هایی راه اندازی کرده و بکار می برند که حجم آن ها در برخی موارد به بیش از صدها گیگابایت هم می رسد. از این دست پایگاه های داده تحت عنوان VLDB (پایگاه داده های بسیار بزرگ و حجیم) نیز یاد می شود. از ویرایش 8.0 به بعد، Oracle قابلیت table partitioning (بخش بندی جداول) را ارائه داد که به وسیله ی آن می توان یک جدول را بنا به شرط یا معیارهای خاصی بخش بندی کرد. برای مثال، فرض بگیرید جدولی به نام SALES دارید که دارای ساختار زیر می باشد. حال در نظر بگیرید این جدول دربردارنده ی میلیون ها رکورد است و این رکورد ها همگی تنها متعلق به چهار سال 1991،1992 ، 1993 و 1994 می باشند. همچنین شما اغلب تنها با رکوردهای یک سال سروکار دارید و query هایی همانند مثال زیر صادر می کنید.