آموزش مقدمه ای بر پایگاه داده ها

نوشته شده توسط :
آموزش مقدمه ای بر پایگاه داده ها

بعد از نصب Microsoft SQL Server ، شما می توانید آن را شروع کنید.

چون Microsoft SQL Server مانند سرویسی برای سیستم عامل محسوب می شود ،بنابراین برای استفاده از آن باید اطمینان پیدا کنید که این سرویس شروع شده است.برخی اوقات شما باید سرویس را شروع کرده و برخی از اوقات هم باید سرویس را متوقف کنید.برای بررسی آن Control Panel را باز کرده و سپس Administrative Tools را باز کنید . در Administrative Tools ، سرویس ها را باز کنید .

در پنجره Services ها، وضعیت SQL Server ، (MSSQLSERVER)،  عامل SQL Server  یعنی MSSQLSERVER  و SQL Server Browser  را بررسی کنید.