آموزش اوراکل اپکس (ORACLE APEX) کار با فضای کاری اپکس (قسمت سوم)

نوشته شده توسط :
آموزش اوراکل اپکس (ORACLE APEX) کار با فضای کاری اپکس (قسمت سوم)

 کار با فضای کاری

    در درس قبل ( آموزش اوراکل اپکس (oracle apex) ایجاد فضای کاری (قسمت دوم) )، شما یک فضای کاری به نام DEV_WORKSPACE  ایجاد کردید.  در حال حاضر شما می توانیم با وارد کردن آدرس زیر وارد محیط کاری شوید .

        http://localhost:8080/apex

در این صفحه اطلاعات زیر را وارد کنید :

Workspace: DEV_WORKSPACE

User Name: devadmin

Password: devadmin123

در اولین بار ورود به سیستم در فضای کاری، سیستم از شما  تغییر رمز عبور را می خواهد، اما شما می توانید رمز عبور خود را دست نخورده نگه دارید.

شما حالا در فضای کاری  DEV_WORKSPACE  وارد شدید.

مدبریت کاربر و گروه در فضای کاری

پس از ورود در فضای کاری به عنوان یک مدیر، شما می توانید کاربران و گروه برای فضای کاری ایجاد کنید.

برای ساخت کاربر مراحل زیر را وارد کنید :

وارد کنید :

 حالا شما کاربری با عنوان Dev01 ایجاد کردید.

 حالا شما می توانید به منظور ورود به سیستم از کاربری که ایحاد نموده اید dev01 استفاده کنید .

 سیستم شما آماده برای برنامه نویسی اوراکل اپکس است.

  نمایش جدول ها  و داده ها

شما نیاز به ورود به سیستم با یک کاربر که نقش (role) برنامه نویس دارد هستید.

localhost:8080/apex

نگاه کنید به ابجکت ها موجود در اسکیما از طریق مرورگر خود.

در مرحله قبلی، شما اسکیما DEV را در محیط  Oracle APEX ایجاد نمودید.  این اسکیما در حال حاضر دارای جداول سیستمی و برخی از جداول دمو موجود در اوراکل  اپکس است .

در داکیومنت بعد آموزش ساخت یک اپلیکیشن (application) را شرح خواهیم داد.